ImmuView® S. pneumoniae and L. pneumophila Urinary and CSF Antigen Test

استرپتوکوک پنومونیه اصلی ترین علت پنومونی اکتسابی از جامعه است و لژيونلا پنوموفيلا يكي از عوامل شايع بروز عفونت های بيمارستانی و مراقبت های ویژه ICU می باشد. از آنجا که شناسایی و تمایز میان این دو باکتری بسیار دشوار است و درمان های متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود، پیش آگهی صحیح و زود هنگام این دو بیماری بسیار حیاتی می باشد. در نتیجه استفاده از روش هایی جهت تشخیص این دو بیماری در مراحل اولیه به منظور آغاز درمان مناسب با آنتی بیوتیک در کوتاه ترین زمان حائز اهمیت می باشد.

تست ادرار استرپتوکوک پنومونیه (S. pneumoniae) و لژیونلا پنوموفیلا (L. pneumophila) و تست آنتی ژن CSF (مایع مغزی-نخاعی) تنها رپید تست تشخیص کیفی پنوموکوک و لژیونلا با حساسیت و اختصاصیت بالا می باشد، که انجام آن در دستورالعمل کشورهای مختلف توصیه شده است. در این تست عفونت های استرپتوکوک پنومونیه و لژیونلا پنوموفیلا از طریق شناسایی آنتی ژن های مربوط به استرپتوکوک پنومونیه و لژیونلا پنوموفیلا در ادرار ردیابی می شوند. این تست تشخیص وسیع سروگروپ 1 و سایر سروگروپ های لژیونلا پنوموفیلا را میسر می سازد. همچنین استفاده از این آزمون با حساسیت و اختصاصیت بالا همراه با کشت و دیگر آزمون های تشخیصی نظیر PCR، روش های سرولوژی، تشخیص آنتی ژن ها و یافته های بالینی بیمار بسیار موثر خواهد بود.

ویژگی های آزمایش

– تشخیص سریع و ساده پنوموکوک و لژیونلا تنها در یک آزمون به منظور آغاز درمان مناسب با آنتی بیوتیک
– حساسیت و اختصاصیت بالا
– تشخیص گسترده لژیونلا پنوموفیلا سروگروپ 1 و سایر سروگروپ ها
– امکان دسترسی به نتایج تنها در 15 دقیقه
– تایید شده جهت استفاده در نمونه ادرار

اطلاعات تکمیلی

–  عدم استفاده در کودکان زیر 7 سال
– تشخیص عفونت استرپتوکوک پنومونیه و لژیونلا پنوموفیلا تنها بر اساس شواهد بالینی یا رادیولوژی امکانپذیر نمی باشد
– نتیجه منفی تست وجود عفونت لژیونلا پنوموفیلا را رد نمی کند. هیچ تست آزمایشگاهی منفردی برای بیماری لژیونر وجود ندارد. بنابراین جهت تشخیص دقیق، نتایج کشت، PCR، روشهای سرولوژی و یا تشخیص آنتی ژنها باید با یافته های بالینی همراه باشند
– نتیجه منفی تست وجود عفونت استرپتوکوک پنومونیه را رد نمی کند. بنابراین جهت تشخیص دقیق، نتایج کشت، PCR، روش های سرولوژی و یا تشخیص آنتی ژن ها باید یافته های بالینی همراه باشند
– انجام آزمایش تا 6 روز پس از واکسن استرپتوکوک پنومونیه می تواند با نتایج مثبت کاذب همراه باشد
– خواندن تست پیش از 15 دقیقه می تواند منجر به نتایج نادرست شود
– این تست جایگزین PCR یا کشت نمی باشد

برای مشاهده ی مشخصات این محصول در وب سایت سازنده کلیک کنید
خبرنامه