اخبار مرتبط

QIAGEN

شرکت QIAGEN توسط یک تیم از محققان دانشگاه Heinrich Heine در سال 1984 در شهر دوسلدورف آلمان فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر شرکت QIAGEN پیشرو در ارائه فنآوری های جدید آزمایش و نمونه مولکولی، راه حل های اتوماسیون ویژه و تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیک جهت استفاده در عرصه های تشخیص مولکولی، تست های کاربردی، تحقیقات علمی و صنعت داروسازی می باشد.

فنآوری های جدید نمونه شامل جمع آوری نمونه از خون، استخوان و بافت، و همچنین استخراج و پالایش مولکول های مختلف مانند DNA, RNA و پروتین از دیگر اجزای سلول می باشد. از طرف دیگر فنآوری های جدید آزمایش از طریق تکثیر و غنی سازی مواد جدا شده، امکان مشاهده، خوانش و آماده سازی جهت تفسیر اطلاعات را فراهم می نمایند. محصولات QIAGEN از طریق روشهای استاندارد مواد خام بیولوژیک را به اطلاعات مولکولی با ارزش تغییر می دهند.

این شرکت دارای بیش از 500 محصول پایه می باشد، که در بیش از 80 کشور در سراسر جهان بفروش می رسند. این محصولات شامل انواع کیت های استاندارد- آماده استفاده- جهت کاربردهای مختلف و تجهیزات مناسب به منظور اتوماسیون امور آزمایشگاهی می باشند. از جمله فنآوری های شرکت QIAGEN در سال 2011 میتوان دستیابی به فنآوری کیت های QuantiFERON جهت تشخیص انواع بیماری ها اشاره نمود.

خبرنامه