UBC in Bladder Cancer

سرطان مثانه

سرطان مثانه یکی از شایعترین بدخیمی‌های دستگاه ادراری می باشد. نود درصد از تومورهای مثانه از سلولهای اپیتلیال انتقالی، که دیواره داخلی مثانه را پوشانده اند سرچشمه می گیرند. خطر ابتلا به سرطان مثانه در مردان سه تا چهار مرتبه بالاتر از زنان است و در اثر مصرف دخانیات، تماس با مواد شیمیایی صنعتی و دیگر مواد سرطان زا احتمال ابتلا به این نوع سرطان افزایش می یابد. بر اساس طبقه بندی پاتولوژیک سرطان مثانه به دو نوع سرطان سطحی (TA / Tis / T1) و سرطان مهاجم به عضله (T2-T4) تقسیم می شود. چنانچه سرطان مثانه در مراحل اولیه تشخیص داده شود میزان بقای 5 ساله بیمار 95% خواهد بود. در حالی که تشخیص آن در مراحل پیشرفته نرخ بقای 5 ساله را به کمتر از 10% کاهش خواهد داد. سرطان مثانه یکی از بالاترین نرخ های عود را در میان سرطانها دارا می باشد. مطالعات نشان می دهند که در بیش از 70% موارد سرطان مثانه با عود همراه است و در این میان بیش از 30% از موارد به تومورهای پیشرفته خطرناک تبدیل می شوند. در نتیجه انجام تستهایی جهت تشخیص زودرس و مانیتورینگ بیماری حائز اهمیت می باشند. عود سطحی بیماری اغلب توسط تحقیقات اورولوژی تشخیص داده می شود، اما در مورد عود سرطانهای تهاجمی شرایط متفاوت است.

آزمایش سرطان مثانه

سیستوسکوپی شایعترین روش تشخیص و مانیتورینگ سرطان مثانه می باشد. در این روش با عبور یک لوله باریک مجهز به دوربین به داخل مجاری ادرار و مثانه امکان مشاهده دیواره داخلی مثانه فراهم می شود، و در صورت وجود ضایعه مشکوک از آن نمونه برداری و جهت تعیین ماهیت ضایعه به بخش آسیب شناسی ارسال می شود. سیستوسکوپی علاوه بر بررسی بیماران با علائم سرطان مثانه جهت بررسی بیماران با علامتهای سیتولوژی غیرطبیعی ادرار نیز استفاده می شود.

روش دیگری که جهت تشخیص غیر تهاجمی سرطان مثانه انجام می شود، آزمایش سیتولوژی ادرار می باشد. در این آزمایش، نمونه ادرار جمع آوری شده جهت بررسی به بخش آسیب شناسی ارسال می گردد. آزمایش سیتولوژی ادرار دارای اختصاصیت بالا، اما حساسیت بسیار پایین (کمتر از 30-40٪) می باشد.

در میان تومور مارکرها، مارکر UBC نشانگر فعالیت سلولهای تومور در ادرار می باشد و اطلاعات ارزشمندی را جهت تشخیص، نظارت بر درمان و شناسایی عود بیماری در افراد مبتلا به سرطان مثانه فراهم می نمایند. استفاده از مارکر UBC همرا با سیتولوژی ادرار منجر به افزایش حساسیت در تشخیص بیماران مبتلا به تومورهای مثانه می شود.

رشته های سیتوکراتین

با توجه به اهمیت تکثیر سلولی تومورها و اینکه یکی از مهمترین شاخصهای سلولهای توموری و تهاجمی است، مارکرهایی که در تکثیر سلولی دخیل هستند، می توانند پیش آگهی و پیش بینی کننده بالینی مهم و موثر بشمار آیند، از جمله این مارکرها می توان به سیتوکراتینها (Cytokeratin) که منعکس کننده فعالیت تکثیر سلولهای تومور می باشند اشاره نمود.
همه سلولهای یوکاریوتی دارای ساختار اسکلت سلولی سیتوپلاسمی هستند، که فیلامنتهای بینابینی (رشته های واسطه) نامیده می شوند. شبکه اسکلت سلولی مسئول یکپارچگی مکانیکی سلول است و نقش مهمی را در فرآیندهای سلولی مانند تقسیم سلولی، جابجایی و تماس سلول به سلول ایفا می نماید. سیتوکراتینها پروتئینهایی از جنس کراتین می‌باشند که حاوی رشته‌های واسطه بوده که در اسکلت سیتوپلاسمی سلولهای اپیتلیال یافت می شوند و الگوی آنها در طی تغییرات سلول نرمال به سلول بدخیم همواره حفظ می شود. در حال حاضر بیش از 20 سیتوکراتین مختلف شناسایی شده است، که در میان آنها سیتوکراتین 8 ، 18 و 19 فراوانترین سیتوکراتینها در سلولهای اپیتلیال ساده می باشند. سیتوکراتینها به عنوان مارکرهای قابل اعتماد در تومورهای اپیتلیال سرطانهای سینه، تخمدان، پروستات و مثانه محسوب می شوند که در میان آنها، سیتوکراتینهای 8 و 18 شایعترین سیتوکراتینهای مورد بررسی در سرطان مثانه بشمار می آید.

UBC جهت تشخیص سرطان مثانه

شایعترین علامت سرطان مثانه هماچوری (خون در ادرار) متناوب است، که به صورت بصری و از طریق آزمایش ادرار قابل شناسایی می باشد. سرطان مثانه یک بیماری با شیوع بالا است که تشخیص زود هنگام آن سبب افزایش طول عمر بیمار می شود. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهند که مارکر UBC نسبت به دیگر مارکرهای ادرار دارای حساسیت بیشتر و اختصاصیت یکسان می باشد. همچنین این مارکر پایین ترین نرخ نتایج مثبت کاذب را در مقایسه با دیگر نشانگرهای سیتوکراتین نشان می دهد. بنابراین استفاده از آزمایش مارکر UBC با حساسیت و اختصاصیت بالا (حساسیت 87٪، و اختصاصیت 86٪) در تشخیص تومورها در مراحل اولیه (Low Stage) مفید بوده و استفاده از آن به همراه سیتولوژی ادرار در شناسایی زودهنگام سرطان پیشرفته مثانه کمک شایانی می نماید. همچنین UBC با مرحله بندی سرطان مثانه نیز در ارتباط می باشد.

UBC جهت مانیتورینگ سرطان مثانه

پس از تشخیص سرطان مثانه، تومورهای سطحی به وسیله جراحی برداشته می شوند. در بیماران با خطر پایین عود بیماری بطور منظم آزمایش سیستوسکوپی انجام می شود. در حالی که در بیماران با خطر بالای عود درمانهای تهاجمی تری مانند ایمونوتراپی داخل مثانه یا شیمی درمانی جهت به تاخیر انداختن عود بیماری و همچنین آزمایشهای مکرر سیستوسکوپی به منظور شناسایی عود بیماری انجام می شود.

آزمایش مارکر UBC با ارائه اطلاعات ارزشمند، سبب بهبود تصمیم گیری های پزشکی جهت مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مثانه می شود. همچنین از آنجا که انجام آزمایش سیستوسکوپی علاوه بر ایجاد ناراحتی برای بیماران بسیار پرهزینه می باشد، استفاده از آزمایش غیر تهاجمی مارکر UBC جهت مانیتورینگ بیماران می تواند منجر به صرفه جویی اقتصادی شود. با این وجود UBC جایگزین آزمایش سیستوسکوپی نمی باشد، و صرفاً راهنمای مناسبی برای استفاده از این روش تهاجمی بشمار می آید.

ویژگی های مارکر UBC

– مارکر ادراری جهت اندازه گیری سیتوکراتین 8 و 18
– نشانگر غیر تهاجمی فعالیت سلولهای تومور در ادرار
– حساسیت تشخیصی بالا در تومورهای مثانه درجه پایین (low-stage)
– نشانگر خاص مرحله بیماری جهت تشخیص سرطان مثانه در ادرار
– یک آزمون تکمیلی مطمئن طی پیگیری بیمار که سبب کاهش دفعات انجام  آزمایش سیستوسکوپی می شود
– شناسایی علامتهای اولیه عود تومور در نظارت بر درمان
– کمک در تصمیمات درمانی جهت بهینه سازی مدیریت بیمار

اساس آزمایش 

آزمایش مارکر UBC یک روش ایمونواسی جهت اندازه گیری قطعات سیتوکراتین 8 و 18 محلول در ادرار به منظور تشخیص و مانیتورینگ بیماران مبتلا به سرطان مثانه می باشد، و به صورت دو روش UBC ELISA و UBC IRMA موجود است.

آزمایش UBC ELISA، یک آزمایش یک مرحله ای بر اساس الایزای ساندویچ  است. در طی انکوباسیون استانداردها، کنترلها و نمونه ها بطور همزمان با آنتی بادی های مونوکلونال در فاز جامد و آنتی بادی های پلی کلونال ردیاب کونژوگه HRP واکنش می دهند. پس از شستشوی پلیت و افزودن محلول رنگزا، توسعه رنگ بطور مستقیم با غلظت قطعات سیتوکراتین باند شده متناسب است.

در آزمون UBC IRMA، در طی انکوباسیون استانداردها، کنترلها و نمونه ها بطور همزمان با آنتی بادی های کوت شده روی دانه ها و آنتی بادی های ردیاب واکنش می دهند. پس از انکوباسیون و شستشوی کامل پلیت، آنتی ژن سیتوکراتین از طریق باند به مواد رادیواکتیو شناسایی می شود.

 

برای مشاهده ی مشخصات این محصول در وب سایت سازنده کلیک کنید
خبرنامه