(Ultra-Sensitive AMH/MIS ELISA KIT (96 Tests

آنتی مولرین هورمون

هورمون آنتی مولرین یک گلیکوپروتئین 140 کیلو دالتون است که عضو خانواد بزرگ فاکتورهای رشد انتقالی TGF-β می باشد و در طی فرآیند طبیعی رشد و تکامل جنین پسر توسط سلول های سرتولی بیضه جنین تولید می شود و  سبب رشد اندامهای جنسی مردانه می شود در حالیکه از تبديل لوله های مولرين به رحم و ساير ساختمان های داخلی زنانه جلوگيری می نماید. از طرف دیگر در جنين مونث، فقدان AMH سبب تشکيل اجزای تناسلی جنس مونث می گردد. میزان هورمون AMH در خون افراد با سن و جنس آنها در ارتباط می باشد. سطح این هورمون در پسران از زمان تولد تا ۲ سالگی بالا می باشد و سپس بتدریج کاهش می‌یابد و در سن بلوغ به میزان حداقل خود می رسد. هورمون AMH در زنان توسط تخمدان از سوی سلولهای گرانولوزای فولیکول های آنترال و پره آنترال تولید میشود و نقش آن مهار شروع به رشد فولیکولهایPrimordia  و همین طور مهار ادامه رشد و تکامل فولیکول های پره آنترال تحت القاء FSH می باشد. بنابراین فولیکول ها را در یک وضعیت بینابین نگه می دارد و فقط یک فولیکول غالب که حاوی رسپتور های FSH بیشتری است قابلیت رسیدن به تکامل نهایی و تخمک گذاری را پیدا می کند. سطح سرمی AMH در دختران در زمان تولد بسیار پایین بوده و در دوران بلوغ به علت ترشح آن از سلولهای گرانولوزای فوليکولهای در حال رشد تخمدان، افزايش می یابد اما بتدریج طی سالها کاهش می‌یابد به طوری که بعد از يائسگی به علت تهی شدن تخمدان از فوليکول های در حال رشد ميزان سرمی آن بسيار ناچيز می شود. در واقع زنان با ذخایر تخمدانی خوب دارای سطح نرمالی از AMH سرمی هستند که این مقدار تحت تاثیر هیچ کدام از وقایع معمول تولید مثلی از جمله چرخه های قاعدگی، بارداری ، زایمان و … قرار نمی گیرد.

افراد کاندید برای انجام آزمایش AMH 

زنانی که ذخیره تخمدانی کاهش یافته ای دارند دارای قدرت باروری پائینی می باشند و در معرض خطر بیشتری برای سقط جنین هستند. سطح AMH در دوران باروری در زنان بسیار اهمیت دارد. AMH در تنظیم و تعادل اثر دوره ای FSH و LH در تخمدان و در نتیجه در تکامل و رسیدن تخمک نقش دارد. بنابراین، سنجش این هورمون می تواند در تخمین ذخاير تخمدانی و احتمال باردار شدن کمک نماید.
زنان کمتر از ۳۸ سال که قصد دارند بارداری خود را به تاخیر بیاندازند، چنانچه در نتیجه انجام این تست مشخص شود که ذخیره تخمدانی پائینی دارند باید برای بچه دار شدن تعجیل کنند تا به این وسیله شانس خود را در بچه دار شدن افزایش دهند. زنان مسن‌تر از ۴۰ سال کاندیدهای مناسبی برای انجام این تست نیستند زیرا آنها بطور طبیعی (بدلیل بالا بودن سن) دارای ذخیره تخمدانی کمتری هستند. گروه دیگری که کاندید انجام این تست می باشند زنانی هستند که در معرض خطر بالای کاهش ذخیره تخمدانی هستند، این امر شامل افرادی می شود که سابقه خانوادگی نارسائی تخمدان دارند و یا افرادی که مبتلا به بیماریهای خود ایمنی هستند و بالاخره افرادی که شیمی‌ درمانی کرده اند و یا سابقه جراحی تخمدان دارند.

زمان انجام آزمایش AMH 

مقادير AMH بر خلاف FSH و Inhibin B، در تمام طول ماه ثابت می باشد لذا به زمان سیکل ماهیانه خانم ها ارتباطی ندارد و  می توان آن را در هر روزی از ماه اندازه گيری نمود. همچنین اندازه گيری AMH با ميزان هورمون استروژن و مصرف قرص های ضد بارداری نيز ارتباطی ندارد. ميزان AMH با افزايش سن کاهش می يابد و با کاهش آن می توان کاهش قدرت تخمدان ها را پيش بينی نمود.

اساس آزمایش

در این آزمایش با استفاده از روش ساندویچ الایزا میزان AMH در سه مرحله اندازه گیری می شود. در روش ساندویچ الایزا یک آنتی ژن در بین دو آنتی بادی اختصاصی قرار می گیرد، این روش شایعترین روش الایزا محسوب می شود، در این روش از یک آنتی بادی برای به دام انداختن آنتی ژن بر روی چاهک های الایزا استفاده می شود و آنتی بادی دوم که با آنزیم نشاندار شده است به عنوان شناساگر عمل می کند . قابل ذکر است که در این روش آنتی ژن باید حداقل دارای دو ناحیه آنتی ژنتیک باشد تا قادر به اتصال به هر دو آنتی بادی باشد.

در مرحله نخست، کنترلها و نمونه ها پس از مجاورت به آنتی بادی AMH/MIS کوت شده در چاهک های میکروتیتر انکوبه می شوند. پس از انجام انکوباسیون و شستشو، چاهک ها با محلول آنتی بادی AMH/MIS بیوتینه انکوبه می شوند. در مرحله بعد پس از انجام انکوباسیون ثانویه و شستشو مجدد، چاهک ها با محلول کونژوگه استرپتاویدین پراکسیداز ترب کوهی (SHRP) انکوبه می شوند. سپس بعد از عمل شستشو چاهک ها با محلول رنگزای سوبسترای (TMB) و در نهایت با محلول متوقف کننده اسیدی انکوبه می شوند. کونژوگه آنتی بادی بیوتینه به فاز جامد مخلوط آنتی بادی-آنتی ژن که به نوبه خود متصل به کونژوگه استرپتاویدین-آنزیم است متصل می شود. کمپلکس آنتی بادی-آنتی ژن-کونژوگه بیوتینه-SHRP موجود در چاهک توسط واکنش سوبسترای-آنزیم شناسایی می شود. میزان عملکرد آنزیمی سوبسترای با اندازه گیری جذب نوری در دو طول موج 450 نانومتر به عنوان فیلتر تست اولیه و 630 نانومتر به عنوان فیلتر مرجع تعیین می شود. اندازه گیری جذب به طور مستقیم با غلظت AMH / MIS در نمونه ها و کالیبراتورهای متناسب است.

کاربردهای بالینی

– بررسی وضعیت تخمدان، از جمله رشد فولیکول، ذخیره تخمدان و واکنش پذیری تخمدان به عنوان بخشی از ارزیابی ناباروری و پروتکل های درمان نازایی مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF)
– ارزیابی سندرم تخمدان پلی کیستیک
– پایش (مانیتورینگ) درمان سرطان تخمدان (تومورهای ترشح کننده AMH)
– ارزیابی ناهنجاری جنینی (ابهام شرایط دو جنسی) و تشخیص جنسیت آن
– بررسی وضعیت یائسگی، از جمله نارسایی زودرس تخمدان
– ارزیابی عملکرد بیضه در نوزادان پسر

 

 

خبرنامه