اخبار مرتبط

Sacace Biotechnologies

SACACE یک شرکت نوآور ایتالیایی است که در سال 2001 به منظور فعالیت در زمینه بیوتکنولوژی تاسیس شد.
SACACE بیش از 140 کیت کامل برای تشخیص انسانی، دامپزشکی و مواد غذایی را از طریق توزیع کنندگان توسعه، تولید و به فروش می رساند. این کیت ها شامل تمام معرف های استخراج اسید نوکلئیک، تقویت (PCR یا RT-PCR) ناحیه خاص و تشخیص محصولات تقویت شده می باشد.
ویژگی بالا، حساسیت عالی، پایداری بسیار بالا و تکرارپذیری همراه با قیمت های رقابتی از ویژگی های همه این محصولات است.

خبرنامه