اخبار

آخرین اخبار

کوانتی فرون، تحولی در تشخیص سریع و قابل اطمینان بیماری سل

  • ۸ فروردین ۱۳۹۶

تشخیص سریع و آسان سل نهفته بوسیله آنتی ژن های نو ترکیب TB

 

 

خبرنامه